Thursday, September 30, 2010

Skjermvideo/opplæringsvideo-er !!

Magnus har laget mange ulike filmer om mange forkskjellige emner. De har ikke så høy vanskelighetsgrad, så her er det magne som kan lære litt.
http://screencast.hiof.no/

No comments:

Yndlingsverktøy

  • Camstudio
  • OneNote
  • Webcast fra Microsoft